Yazılım Tanımlı Ağlar Farklı İş Fırsatları Yaratıyor

Yazılım Tanımlı Ağlar Farklı İş Fırsatları Yaratıyor

Duyurulmasının üzerinden çok zaman geçmeden hızlı bir şekilde kabul gören SDN, zamanla günlük çalışma hayatımıza girmeye başladı. SDN mimarisi, esnek yapısı, yönetim kolaylığı ve performans açısından daha verimli network’ler için önemli bir ihtiyacı karşılar hale geldi. Cihazların birbirleriyle haberleşmesi için oluşturulan ortak bir dil ile tüm aktif network donanımları,  geleneksel  “donanım bağımlı”  yaklaşımdan uzaklaşarak merkezi bir yönetim ve planlamaya kavuşuyor. Böylece esnek, yönetimi kolay ve performans açısından oldukça verimli ağlar elde ediliyor. Operasyon maliyetleri ve güvenlik’te eklendiğinde SDN kavramı sektörde farklı iş fırsatları yaratmaya başlıyor.

Türkiyedeki kurumsal networkler’ler yıllar içerisinde gelişmekte ve büyümektedir. Kendisini her zaman güncel tutması gereken bu yapılanmalar, SDN çözümleri ile esneklik, güvenlik ve operasyon maliyetleri gibi birçok farklı kazanım elde etmektedir. Kurumlar yeni oluşturulan veri merkezleri veya mevcut network ürünlerine ek cihazlar için artık SDN destekli ürünler tercih etmelidirler. Zaten artık neredeyse tüm üreticiler ürünlerini buna göre üretmektedirler. Mevcut network yapılanmasında şimdi yada daha sonra konsolidasyon ihtiyacı olan kurumlar içinde SDN uygun bir çözüm olarak durmaktadır.

 Geleneksel Anlayış Artık Yeterli Değil

Veri merkezlerinin  büyümesi ve farklılaşan teknolojiler ağ yönetiminde de artık geleneksel anlayışın yeterli olmayacağını ortaya koymuştur . Özellikle son dönemde hızla gelişen bulut bilişim, sanallaştırma, mobilite gibi teknolojiler,  ağ yönetimini daha dinamik ve yeni yapılar ile entegre edilebilir hale getirmiştir. Dağıtık mimari yapıda çalışan uygulamalar ve bu uygulamalardan yararlanan kullanıcıların yeni nesil cihazlarındaki çeşitlilik, ağ yönetiminin personel desteğine ihtiyaç duymaksızın kolaylıkla yönetilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Büyüyen ve gittikçe karmaşıklaşan veri merkezlerinde performans yönetimi de diğer önemli konulardan biridir.

Dünyada ve Türkiye’de ağ yönetimi konusunda artık daha proaktif çözümler üretilmektedir. Hızla değişen/gelişen ürün ve hizmet çeşitliliği, ağ yönetimi konusunda da eşzamanlı ilerlemeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu alanda hala geleneksel anlayışı benimseyen firmalar, sistemlerini yeni ağ yönetimi teknolojileriyle birlikte geliştirmeleri gerektiğini düşünmelidir. Güvenlik, performans yönetimi ve kontrol,  ağ yönetim teknolojilerinde temel unsurlar olarak sıralanabilir. Bu unsurların dışında kalan ağ yönetimi anlayışı, hızla değişen /gelişen ürün ve hizmet anlayışının aksamasına yol açacaktır.

Bğlantılı Yazılar