Yazılım Sektörü

Firmanızın yazılım alanında sunduğu servis ve çözümler hakkında bilgi verebilir misiniz?

4S Bilgi Teknolojileri’nin Yazılım Test Hizmetleri departmanı olarak yazılım testi, servis sanallaştırma danışmanlığı, dış kaynak hizmetleri ve eğitimler veriyoruz. Sunduğumuz servis ve çözümleri Fonksiyonel Test Otomasyonu, Performans/Yük Testleri, Test Süreç İyileştirilmesi, Mobil Uygulama Test Otomasyonu, Statik Kaynak Kod Analizi, Servis Sanallaştırma ve bütün bu başlıkların eğitimleri olarak sıralayabiliriz. Hepsinden sırayla bahsetmek gerekirse;

​Fonksiyonel Test Otomasyonu

Yazılım test otomasyonu, yazılım test etkinliği, verimliliği ve kapsamını artırmak için en iyi yoldur – ve her bir yeni sürümde tekrar tekrar aynı testlerin çalıştırılmasının önemli olduğu durumlarda özellikle gerekli ve değerlidir.

Herbiri kendini uluslararası platformlarda ispatlamış danışmanlardan oluşan otomasyon takımımız müşterilerimizle birlikte öncelikli olarak otomatik hale getirilecek testleri belirledikten sonra anahtar teslim olarak test senaryolarının otomasyonunu sağlar. Bu işlemin ardından müşterilerimize her yeni sürüm çıktığında ya da günün belirli saatlerinde farklı ortamlar üzerinden bu testlerin çalıştırılarak sonuçlarının raporlamasını sağlar. Katma değeri en yüksek olan test hizmetlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.

Performans / Yük Testleri

Performans testleri genellikle yeni uygulamaların ya da servislerin geliştirilmesi sırasında veya hemen sonrasında gereklidir. Bu testler sayesinde müşterilerimiz uygulamalarının beklenen yüksek kullanıcı yüklenmeleri altında sistemin nasıl davranacağını son kullanıcılardan önce görebiliyor ve gerekli iyileştirme önlemlerini alabiliyorlar. Genellikle fonksiyonel anlamda tam olarak işleyen ve çok kullanışlı bir uygulama sadece kötü performansından dolayı son kullanıcıdan zayıf not alabilmektedir. Performans / Yük testlerinin amacı sistem ve uygulama sorunlarını yalıtmak ve tespit ederek zamanında gereken önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

4S Performans Test hizmeti genelde müşterilerimizin tatminkar performans seviyeleri beklenen uygulamaların olası kullanıcı yükü ile başa çıkabildiğinden emin olmak için kullanılmaktadır.

Test Süreç İyileştirilmesi

Öncelikle organizasyonların yazılım testi konusundaki mevcut olgunluk düzeyi belirlenerek bir Test Olgunluk Matrisi oluşturulur. Ardından kısa vadeli ve uzun vadeli iyileştirme hedefleri belirlenerek gerekli süreç iyileştirmelerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair çözüm önerileri içeren bir süreç iyileştirme raporu hazırlanır.

Bu hizmet müşterilerimizin yazılım test süreçlerinin iyileştirilmesinde öncelikle mevcut test süreç olgunluğu değerlendirilerek ve mevcut duruma baz alınarak iyileştirme adımları önceliklendirilerek kalitenin ve izlenebilirliğin iyileştirmesine yardımcı olmaktadır.

Test Süreç İyileştirme hizmetimiz genellikle test süreçlerinde iyileştirme ihtiyacı duyan ve sağlam bir süreç oluşturarak son kullanıcılara uygulamaları daha az hata ile vererek en iyi son kullanıcı memnuniyetini sağlamak isteyen müşterilerimiz tarafından tercih edilmektedir.

Mobil Uygulama Test Otomasyonu

Mobil uygulamaların hepimizin hayatına çok hızlı ve yoğun bir şekilde geldiği günümüzde bu uygulamaların fonksiyonel, performans ve güvenlik testleri de hızlı bir şekilde önem kazanmıştır.

Mobil uygulamaların manual fonksiyonel testlerinin en büyük zorluğu her geçen gün yeni bir telefon modelinin ve yeni bir mobil işletim sistemi versiyonunun çıkıyor olmasıdır. Bu durumdan dolayı birçok cihaz için ve birçok mobil işletim sistemi versiyonu için test senaryolarının manual olarak gerçekleştirilmesi neredeyse imkansız hale gelmeye başladı. Fonksiyonel testlerin otomatik hale getirilmesi bu aşamadaki darboğazların aşılmasını sağlıyor. Mobil uygulama test otomasyonlarını Andoid, IOS, Blackberry ve Window Mobile işletim sistemleri üzerindeki Native ya da Hybrid uygulamalar için ve aynı zamanda Wap testleri için gerçekleştirebilmekteyiz. Bu servisin en büyük avantajı, bir platformda hazırlanan bir test otomasyonu scriptinin aynı platformdaki tüm mobil işletim sistemi versiyonlarında ve tüm farklı model veya marka cihazlarda da hiç bir ek çaba ihtiyaç duymaksızın çalışabiliyor olmasıdır.

Statik Kaynak Kod Analizi

Müşterilerimiz statik kaynak kod analizi ile henüz kod geliştirme aşamasındayken kaynak kodda bulunan hataların bulunmasına ve çözülmesine yardımcı olur. Nasıl olsa test ya da analiz grupları test ediliyor diye vakit azlığını bahane eden proje ekipleri geliştirme aşamasında hiçbir test gerçekleştirmeden ya da az bir zaman aralığında test gerçekleştirerek doğrudan test gruplarına teste gönderme eğilimi göstermektedirler dakar bu eğilim zaman kazandırmaktan öte test ve geliştirme grupları arasındaki gel-git’ler ve iletişim için harcanan zamanlarla birlikte plan dışı bir zaman kaybına yol açmaktadır. Uygulamalarını hem test gruplarına hem de son kullanıcılarına en az hata ile göndermek isteyen organizasyonlar için vazgeçilmez servislerimizden bir tanesi olarak görülmektedir.

Servis Sanallaştırma

Uygulamaların büyük bir çoğunluğu birçok dış web servis ile bütünleşik olarak çalışmaktadır. Bu dış servislerin ulaşılamaz olduğu durumlarda uygulamanın testlerinin durması ve sırf bu dış web servislerdeki kısıtlardan dolayı istenilen performans testlerinin yapılamamsı birçok organizasyonun kabusu haline dönüşmüştür. Servis Sanallaştırma ile müşterilerimizin servislerini sanallaştırarak test aşamasında bu dış web servislere olan bağımlılığı en az seviyeye indirgemekteyiz.

Eğitimler

Firmamız danışmanlık ve dış kaynak kullanımının yanında uzmanlık alanlarında eğitimler vermektedir. Teorik eğitimler arasında Yazılım Test Uzmanlığı Eğitimi, Yazılım Test Yönetimi Eğitimi,  Test Otomasyon Teknikleri Eğitimi ve Performans Testinin Temelleri Eğitimlerini sayabiliriz. Pratik tabanlı eğitimler arasında ise HP QuickTest Professional Essentials, HP Quality Center Essentials, HP Application Lifecycle Management Essentials, HP LoadRunner Essentials ve HP Diagnostics eğitimlerini sıralayabiliriz.

2013 yılında firmanızın yazılım alanında hedefleri ve planları nelerdir?

2013 yılında 4S’in gündeminde Fonksiyonel Test Otomasyonu, Performans Testleri, Mobil Uygulama Testler ve Statik Kaynak Kod Analizi konuları öncelikli alanları arasında olmaya devam edecektir.

Bir yazılım firması olarak müşterilerinizin sizi tercih etmelerinin nedeni nedir?

Müşterilerimizin test alanında 4S’i tercih etmesindeki öncelikli nedenlerin başında 4S’in bu konudaki çalışmalarını 2002 yılından beri yurtiçi ve yurtdışında başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor olmasıdır.

Diğer önemli neden ise diğer danışmanlık organizasyonları gibi 4S Test Hizmetleri departmanı da gücünü danışmanlarından almaktadır. Alanında kendilerini uluslararası ortamlarda ispatlamış, ödüllü ve her biri konusunda uzman danışman ve çözüm mimarlarından oluşan departmanımız müşterilerimizin 4S’i tercih etmesi ve devamlı çalışmalarını sürdürmesi anlamında en büyük hazinemizdir.

Bğlantılı Yazılar