Veri Merkezi Yatırımları

Veri Merkezi Yatırımları Zorunlu Nedenler Ortaya Çıkmadan Yapılmalıdır​

 Veri merkezlerine yönelik ihtiyacın ve farkındalığın ulaştığı noktayı ve bu ihtiyacın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konuyu özel sektör ve kamu diye ayırmakta fayda var. Yurtdışında veri merkezleri oluşturulurken, soğutma ihtiyacının daha az olacağı, daha düşük enerji maliyeti yaratacak ve uygun lokasyonlar tercih edilmektedir. Sunucularda kullanılan bileşenler zaman zaman daha pahalı olsa dahi, düşük elektrik tüketen bileşenlerden seçecek kadar yeşil BT (Green IT) kavramına dikkat edilmekte ve yangın söndürme teknolojileri yerine yangın önleme sistemleri tasarlanmaktadır.  Ülkemizde özel sektör bu noktaya daha yakınken, Kamu’da maalesef ‘veri merkezleri’ elektrik sigortaları, yükseltilmiş taban, alçaltılmış tavan ve kablolamadan oluşan sıradan bir inşaat işi olarak görülmekte, enerji ve soğutma verimliliği, izlenebilirlik, büyümelere açık olma gibi etkenler, düşük satınalma maliyetleri kaygısı ile gözardı edilmektedir. Gelecekte, teknolojiyi süren ülkelerin izlediği Veri Merkezi standartlarına uymamız kaçınılmazdır.

Şirketlerin veri merkezi yatırımının temelinde hangi gerekçeler öne çıkıyor?

Kamu sektöründe veri merkezi yatırımları, veri merkezlerinde yer kalmadığında veya mevcut veri merkezinin soğutma, elektrik ya da veri altyapısı ciddi problemlere yol açmaya başladığında, özetle zorunlu nedenler ortaya çıktığında yapılmaktadır.

Bir şirket, veri merkezi ihtiyacını, bu yapıda yararlanması gereken uygulamaları ve edinmesi gereken hizmetleri nasıl belirlemeli?

Bu konuda dünyaca kabul edilmiş belli standartları izlemekte ve bu standartların gerektirdiği hizmetleri almakta ciddi faydalar bulunmaktadır. Bu standartlardan en önemlisi, Uptime Institute tarafından verilen seviyelerdir (Tier). Ülkemizde birçok kuruluş için Tier-3, yüksek devamlılık sağlayan oldukça iyi bir seviyedir.

Küresel bazda bu eğilim nasıl bir tablo sergiliyor?

Teknoloji üreten ve yöneten ülkeler, yüksek verimlilik ve Yeşil BT konusuna yönelmekte ve belli standartları takip etmektedir.

İhtiyaca uygun kurumsal çözümler nasıl saptanıyor, nasıl saptanmalı?

Veri Merkezi konusunda uzmanlaşmış danışman şirketlerden, belirli standartlara uygun danışmanlık alarak, mutlaka mevcut durum analizi ve potansiyel büyüme trendleri saptanarak veri merkezi ihtiyaçları belirlenmelidir.

Veri merkezi desteği almayan her ölçekte kurum, nasıl bir risk altında olur?

En büyük risk, veri merkezinden kaynaklanan kesinti problemlerinin yaşanmasıdır. İyi tasarlanmayan veri merkezlerinde yaşanan su baskınları, elektrik altyapısından çıkan yangınlar örnekler arasında yer almaktadır. Ayrıca, enerji verimliliği, kablolardan geçen verinin bozulmaması gibi konular da mutlaka değerlendirilmelidir.

Veri merkezleri ve iç yapılarında son yıllarda öne çıkan eğilimler neler?

Daha önce de belirttiğimiz gibi “Tier” yapılarına uyumluluk öne çıkan en önemli eğilimdir. Yine soğutma verimliliği, veri merkezlerinin alt bölümlere ayrılarak soğutma gruplandırması yapılması ve izlenebilir elektrik yapılarının kurulması da son yıllarda popülerliğini arttıran konulardır. Azot bazlı yangın söndürme ve önleme sistemleri de adından sıkça söz ettirmeye başlayacak gibi durmaktadır.

Bğlantılı Yazılar