Sektörümüzde Sürdürülebilir Büyüme

8“Sektörümüzün Temel Gereksinimi Büyümenin Sürdürülebilir, Verimli ve İnsan Merkezli Olması”

4S Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Melih Akyılmaz, Büyük Veri ve Büyük Veri Analizi çözümlerinin dünyada hızla yaygınlaştığına dikkat çekerek sektörün temel gereksiniminin büyümenin sürdürülebilir, verimli ve insan merkezli olması olduğunu söyledi.

Türkiye’yi gelişmiş 10 ülke arasında görmek için Bilişim Teknolojileri kullanımının bir zorunluluk olduğuna da vurgu yapan Akyılmaz, şunları söyledi :

“Öncelikle Kamu Sektörü olmak üzere bilişim yatırımlarımızın artması ve hızlanması gerekiyor. Sektördeki gelişmeler maalesef beklentileri karşılamıyor. Hükümetimizin belirlediği 2023 hedeflerine baktığımızda farkındalığın yüksek olduğunu ve bilişim sektörünün geliştirilmesinin stratejik öncelikler arasına alındığını görüyoruz. Hedefler doğrultusunda hızlı yol katedebilmek için yapılan plan ve programlara uyulması gerekiyor. Sektörümüzün temel gereksinimi büyümenin sürdürülebilir, verimli ve insan merkezi olmasıdır.”

“Güvenlik Konusu Önemli ve Farklı Bir Boyuta Gelecek”

Türkiye’de bilgi teknolojileri sektörünün önümüzdeki yıllara ilişkin vizyonuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Melih Akyılmaz, ekonomi ve bilişim sektörünü birbirinden ayırmanın mümkün olmadığının altını çizdi. Ekonomide büyüyerek belirli bir noktaya gelmek için bilişim sektörünün bunun temelinde olduğunun bilinmesi gerektiğine değinen Akyılmaz, “Bunun sebeplerinden birinicisi; doğru yapılan bilişim yatırımları sayesinde bireylerden başlayarak kurum ve kuruluşlara kadar herkesin iş yapış modelini değiştirip maliyetlerinde düşüş  sağlarken, verimlilik ve performanslarında artış sağlamasıdır. Bu doğrultuda Sanallaştırma, Bulut Bilişim ve Mobilite teknolojileri sürekli konuşuluyor olacaktır. Bu teknolojiler ile beraber güvenlik konusunda önemli ve farklı boyuta gelecektir” diye konuştu. Akyılmaz şöyle devam etti :

“Bilişim sektörünün ekonomideki diğer önemli yeri ise bilgi toplumuna geçiş sürecimizde ekonomimizin de bilgiye dayanmasıdır. Bilgiyi doğru kullananların rekabet gücü hızla artacaktır. Dijitalleşme yüzünden günden güne artan bilgimiz analiz edilerek anlamlı hale gelecektir. Bu anlamlı veriler şirketlerin ve kurumların stratejik kararlarını doğru almalarını, riskleri iyi yönetebilmelerini ve yatırımlarına doğru yön vermelerini sağlayacaktır. Bu kapsamda Büyük Veri ve Büyük Veri Analizi çözümleri dünyada hızla yayılmaktadır. Bu çözümler sayesinde sağlık, enerji, finans, dağıtım, üretim ve kamu gibi sektörlerde ciddi tasarruflar ve olanaklar sağlanacaktır.”

4s Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Melih Akyılmaz

Bğlantılı Yazılar