Performans Testi: Genel Bakış

Performans testi, bir sistemin verilen bir iş yükü altında, yanıt verebilmesinin, işlem hacminin, güvenirliliğin ve/veya ölçeklenebilirliğinin tespit edilebilmesi için kullanılan bir test türüdür. Performans testi temel olarak aşağıdaki başlıklara uygun cevaplar üretmektedir:

  • Ürünün hazır olup olmadığının tespiti
  • Performans ölçütlerine karşı değerlendirmek
  • Birçok sistem veya sistem yapılandırmalarında performans karakteristiklerinin karşılaştırılması
  • Performans sorunlarının kaynağının bulunması
  • Sistem ayarlamasının desteklenmesi
  • İşlem hacmi seviyelerinin bulunması

Performans Testinin Temel Faaliyetleri

Performans testi genel olarak, sistemdeki tıkanıklıkları tespit etmek, ileri aşamadaki testler için kıyaslama bilgisi oluşturmak, performans ayarı çalışmalarına yardımcı olmak, performans hedefleri ve ihtiyaçlarına olan uyumluluğu belirlemek ve/veya test edilen uygulamanın kalitesiyle ilgili kararlar verebilmeye yardımcı olmak için yapılır. Bunlara ek olarak, performans testi ve analiz sonuçları sayesinde uygulamalar ürün ortamına yani “canlı ortama” geçmeden gerekli olan donanım ihtiyaç ve konfigürasyonlarının tespit edilmesine yardımcı olmak için de yapılır.

Temel Performans Testi Faaliyetleri

Performans testi yaklaşımı aşağıdaki faaliyetleri içerir:

Faaliyet 1. Test Ortamını Tanımlayın. Fiziksel test ortamını ve ürün ortamını ve aynı zamanda test takımının sahip olduğu araç ve kaynakları belirleyin. Fiziksel ortam tanımında, donanım, yazılım ve ağ konfigürasyonları bulunmaktadır. Bütün test ortamının tam olarak anlaşılması sonuç olarak bize daha verimli test tasarımı, planlaması ve en önemlisi ilerdeki aşamalarda oluşabilecek sorunların önceden görülmesini sağlayacaktır. Bazı koşullarda bu süreç projenin hayat tüm hayat döngüsünde periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

Faaliyet 2. Performans Kabul Kriterlerini Tanımlayın. Tepki süresi, işlem hacmi (throughput), ve kaynak kullanımı hedeflerini ve sınırlamalarını belirleyin. Genel olarak, tepki süresi son kullanıcı kaygısını, işlem hacmi iş kaygısını ve kaynak kullanımı ise sistem kaygısını belirtir. Bunlara ek olarak bu hedefler ve sınırlamalar kullanılarak elde edilemeyecek proje başarı kriterlerini tanımlayın, örn olarak, performans testleri kullanılarak hangi konfigürasyon ayarlarının en iyi performans karakteristiği gösterdiğinin elde edilmesini söyleyebiliriz.

Faaliyet 3. Testleri Planlayın ve Tasarlayın. Kilit senaryoları, kullanıcı grupları içinden çeşitlilik yaratabilecekleri ve bu çeşitliliğin nasıl uygulanacağını belirleyin ve, test verilerini ve toplanacak metrikleri tanımlayın. Bu bilgileri, gerçekleştirilecek, çalıştırılacak ve analiz edilecek bir ya da daha fazla sistem kullanımı modelleri oluşturacak şekilde birleştirin.

Faaliyet 4. Test Ortamının Ayarlarını Yapın. Test ortamını, araçları ve test için stratejik özelliklere ve bileşenlere sahip olan bütün gerekli kaynakları hazırlayın. Aynı zamanda test ortamının ihtiyaç duyulan araçlar ile monitörlemesinin yapıldığından emin olun.

Faaliyet 5. Test Tasarımını Gerçekleştirin. Test tasarımına uygun olarak performans testlerini oluşturun.

Faaliyet 6. Testi Gerçekleştirin. Testlerinizi çalıştırın ve monitörleyin. Testleri, test verilerini ve toplanan sonuçları denetleyin. Testi ve test ortamnı monitörlerken, onaylanan testelir analiz etmek için gerçekleştirin.

Faaliyet 7. Analiz Edin, Raporlayın ve Testleri Tekrarlayın. Sonuç verilerini birleştirin ve paylaşın. Verileri hem bireysel olarak hem de çapraz olarak tüm takımla analiz edin. Kalan testleri önceliklerine göre tekrar sıralayın ve gerekli olanları çalıştırın. Bütün metrik değerleri kabul limitlerinin içerisindeyse, hiçbir eşik değeri aşılmamışsa ve ihtiyaç duyulan bütün bilgiler toplanmışsa, bu kısmi senaryo ve bu konfigürasyon için testleri bitirmişsiniz demektir.

Neden Performans Testi Yapılmalıdır?

En üst seviyeden bakıldığında, performans testi, masraflar, ortam maliyetleri, süreklilik ve/veya şirket itibarı ile ilgili bir ya da daha fazla riski belirlemeye yol göstermektedir. Bazı daha özel sebepler için performans tesi aşağıdaki noktaların tespitine de yardımcı olmaktadır:

  •  Sürümün hazır olma durumunu değerlendirmek:
  • Altyapı yeterliliğini değerlendirmek:
  • Geliştirilen yazılımın performansını uygulamanın değişmeden önceki ve sonraki halinin performansını karşılaştırarak tespit etmek
  • Performans verimliliğini ayarlama yaparak geliştirmek.

Bğlantılı Yazılar