NetApp ve Tekilleştirme

Tekilleştirme nedir? Tekilleştirmenin temel mantığını açıklar mısınız?

Tekilleştirme ile gerçekte birbirinin eşi olan verilerin tek bir kopya olarak saklanmasına yönelik teknolojilerin bütününü tarif ediyoruz. Birkaç farklı tekilleştirme teknolojisi ve senaryosundan bahsetmemiz mümkün.

Birbirinin tıpatıp eşi olan dosyalar söz konusu olduğunda, tekilleştirme teknolojisi ile sadece bir kopya dosya orijinal olarak tutulup, her bir tekrar eden dosya için mantıksal bir link oluşturmak en basit tekilleştirme yöntemi. Kurumunu tanıtan 2 MB büyüklüğünde bir sunum dosyasını kişisel alanlarında saklayan kullanıcılar senaryosu buna verilebilecek iyi bir örnek. Toplamda 10 kullanıcı için 20 MB alan kullanılacağına 2 MB’lık bir orijinal dosya ve bunu işaret eden linkler ile %90’a yakın tasarruf sağlanabiliyor.

Buna ek olarak uygulamalara has tekilleştirme senaryoları da çözüme dahil edilebiliyor. Burada bahsettiğimiz, birbirinden çok ufak farklılıklar gösteren dosyalarda da sadece fark bileşeninin ayrıca tutulması. Az önceki sunum dosyası örneğinde, bir kullanıcı sadece sunumun ilk yansısında yer alan sunumcu ad ve soyadını değiştirdiğine, ikinci bir dosya kopyası oluşturmak yerine yalnızca farklılık bileşenini oluşturup ana dosya ile mantıksal ilişki kurularak saklama yöntemine gidiliyor. Bu senaryoda da oldukça yüksek depolama alanı kazancı söz konusu.

Bu iki tekilleştirme teknolojisi dosya sistemi ve uygulama seviyesinde uygulanabilen tekilleştirme yöntemleri. Daha alt seviyeye indiğimizde ise, blok tabanlı tekilleştirme teknolojilerinden bahsediyoruz. Burada tekilleştirme doğrudan depolama sistemi üzerine aktarılan verinin içerisinde tekrar eden veri blokları seviyesinde denetleniyor ve tekrar eden bloklar için mantıksal blok linkleri oluşturuluyor. Bu yöntemi depolama sistemlerinde uygulayabilen sadece birkaç seçkin üretici bulunmakta. Buna ilave olarak yedekleme sistemleri tarafında da sıklıkla tercih edilen bir teknik.

Kurumlar için tekilleştirmenin önemi ve gereklilikleri nelerdir?

Her senaryoda, tekilleştirme depolama alanında yapılan yatırımların daha verimli kullanılmasına olanak tanıyan bir teknoloji. Öncelikle tekilleştirmenin kullanımı depolama için gerek duyulan alanı azalttığı için depolama kapasitesi yatırımını düşürüyor. Bunun yanı sıra yedek almak için ihtiyaç duyulan alanın azalması, yedekleme süresinin kısalması, iş sürekliliği senaryolarında depolama sistemleri arasında aktarılan verinin ve bu verinin aktarıldığı bant genişliğinin azaltılması gibi arka planda kalan, ama kurumlara katkısı çok yüksek olan bir takım ek getirileri de göz ardı etmemek lazım.

Sanallaştırma kullanılan ortamlarda tekilleştirmenin önemi daha da öne çıkıyor. Sanal sunucu ya da sanal masaüstü sistemlerinde kullanılan işletim sistemi sanal diskleri, çoğunlukla aynı işletim sistemi, aynı ofis paketi gibi tekrar eden bileşenlerden oluşuyor. Tekilleştirme kullandığınızda bu sanal makineleri çok daha düşük toplam alan kullanımı ile barındırabiliyorsunuz. Ek olarak, depolama sistemleri bu verileri sık okunan veri olarak kabul ettikleri için önbelleklerinde tutabiliyorlar ve sanal makineler disk sistemlerinin döner bileşenlerini yormadan sunucu ya da istemci sistemlere aktarılabiliyor. Bu sistemlerin yedeğini de almak çok basitleşiyor; gerçekte bir asıl sanal disk ve diğer sanal disklerin bu asıl kopya ile olan farklılıklarının yedeğini alıyorsunuz. Bu hem yedekleme için ihtiyaç duyulan kapasiteyi, hem de yedekleme süresini çok azaltıyor.

Tekilleştirmenin diğer yedekleme teknolojilerinden farkı nedir?

Biz tekilleştirmeyi bir yedekleme teknolojisi olarak değil, yedeklemede de kullanılan bir depolama teknolojisi olarak görüyoruz. Tekilleştirme teknolojisi gerek anlık depolama, gerekse yedekleme konusuna akıllı bir yaklaşım getiriyor. Depolama ile ilgili pek çok probleminizi sürekli kaynak artırımı ile çözmeye alternatif oluşturuyor. Buradaki temel nokta da, daha önce de belirttiğimiz üzere sahip olduğunuz veriler ve bu verileri oluşturan veri bloklarının daha akıllı bir şekilde yönetilmesi.

NetApp olarak tekilleştirme adına sunmuş olduğunuz çözümlerinizi anlatır mısınız?

Tekilleştirme bugün üretilen tüm NetApp depolama sistemlerinde standart bir özellik olarak hiçbir ekstra bedel talep edilmeden sunuluyor. NetApp depolama sistemleri, kullanılan erişim protoklünden bağımsız blok tabanlı tekilleştirme yapabiliyor. Tabi, bu özelliği kullanmak kullanıcılarımızın tercihine bırakılmış durumda. Tekrar edilen verilerin denetlenmesi için disk denetleyicileri için bir yük oluşturduğundan, doğru kullanılmadığı durumda tekilleştirme performans düşmesine neden de olabiliyor. Bu nedenle NetApp bu işlemi kullanıcının belirlediği ve büyük ihtimalle sistemin daha az iş yaptığı saatlerde yapıyor.

Buna ilave olarak NetApp depolama sistemlerini yedeklemek amaçlı olarak NetApp depolama sistemleri üzerinde çalışan NetApp SnapProtect ve SnapManager yedekleme yazılımları da, tekilleştirme teknolojilerini kullanarak tekilleştirmenin yedeklemede sağladığı tüm avantajların kullanılmasına olanak sağlıyor.

Bğlantılı Yazılar