İş Zekası Terimleri

İş Zekası Terimleri

4S Bilgi Teknolojileri’nin 2012’deki hedef noktalarından bir tanesi olan ‘İş Zekası’ çözümleri, hizmet verilen sektörlerin iş birimleri ,hatta BT sektörindeki çoğu birim için bile ‘Raporlama’ anlamını taşıyabilir.Son kullanıcıya görünen tarafı etkili bir raporlama aracı olduğu için böyle bir algı oluşsa da, raporlanan bilgilerin içeriği sayesinde etkili stratejik kararları etkileyebildiği için aslında İş Süreçleri’nin bir parçasıdır.Doalyısıyla, İş Zekası projelerinin altında iş birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli analizlerin yapılması, veritabanının temizlenmesi, raporlama için gerekli veritabanı altyapısının oluşturulması ve bu altyapıya uygun donanım ihtiyaçlarının karşılanması gibi çalışmalar da yer aldığı için , sanılandan daha kapsamlı projeler gerçekleştirilmektedir.

Bu projelerde adları geçen bazı terimlerin açıklamaları şu şekildedir:

Veri Kaynağı:Verilerin tutulduğu veritabanı(ORACLE,MSSQL,DB2), dosya(excel,word,xml) veya çeşitli servislerdir(Web Siteleri).

ETL Süreci(Extract,Transform,Load):3 aşamadan oluşan ETL süreci, belirlenen veri kaynaklarından gerekli verilerin çekilmesi, bu verilerin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir yapıda şekillendirilmesi ve şekillendirilmiş verilerin Data Warehouse (Veri Ambarı) adıyla tanımlanan raporlama ve analiz veritabanına aktarılması işlemidir.

Datamart: Kurumsal bazda düşünüldüğünde farklı departmanlar düşünülerek oluşturulmuş veri ambarından daha küçük yapılara denir.

OLAP: Hızlı ve etkili veri analizi için oluşturulmuş çok boyutlu yapılara denir.

Data Mining(Veri Madenciliği):  Büyük veritabanlarındaki gizli verilerin modelleme tekniğiyle ortaya çıkarılmasıdır.Örneğin; ‘Kurumların 2011 yılı bütçelerinde HP yazılımları için harcadıkları miktar ne kadardır?’ sorusunun cevabı raporlama olarak düşünülürken, ‘2012 yılında kurumların HP yazılımları için öngürülen harcanacak miktar ne kadardır?’ sorusunun cevabı Data Mining ile cevaplanabilir.

Daha fazla bilgi için onur.eroglu@4s.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Bğlantılı Yazılar