İş Sürekliliği ve Felaket Yönetimi

İş sürekliliği ve felaket yönetimi uygulamalarını gerekli kılan ne gibi teknolojiler, riskler, eğilimler, düzenlemeler vs. var?

Bilgi Teknolojileri altyapısının kullanılmaya başlanması ve kurumların işlerinin tamamen bu ortama taşınması ile süreçler hız kazanmış, kurumdan hizmet alan müşterilerin beklentiler artmıştır. Hizmetlerin online olarak verilmesi ile şubelere giderek işlem yapan kişi sayısı oldukça azalmış, bu da kurumları 7/24 hizmet verme sürecine taşımıştır. Kritik hizmetlerin 7/24 hizmet verme garantisini sağlamak adına birçok standart geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. ISO 22301 standardı İş Sürekliliği konusunda uluslararası geçerliliği olan bir standarttır. Türkiye’de bankalar için BDDK ‘nın süreklilik konusundaki yaptırımları bulunmaktadır. Aynı şekilde Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarken, İş Sürekliliği gerekliliklerini yerine getirmektedir. Kamu alanında E-Devlet projesi kapsamında hizmet veren kuruluşlar da hizmet sürekliliği sağlamak adına İş sürekliliği ve Felaket Yönetimi çalışmaları gerçekleştirmektedirler.

Bu konuda planlarını hazırlayan şirketler hangi önceliklerle, nasıl bir kurumsal analizle, nelere dikkat ederek ilerlemeli?

İş Sürekliliği ve Felaket Yönetimi kapsamında çalışma yapmak isteyen kuruluşlar öncelikle mevcut altyapı ve süreçlerini analiz etmelidir.  Kurumun mevcut işleyişi, son kullanıcıya hizmetlerin hangi süreç ve prosedürler aracılığı ile iletildiği, kurumun kritik uygulamalarının neler olduğu tespit edilmelidir. Belirlenen kritik ürün ve hizmetlere yönelik tehditlerin ve bu tehditlerin meydana gelebileceği açıklıkların belirlenmesi analiz aşamasının en önemli diğer parçasını oluşturmaktadır.

Bir kurumun tüm hizmet ve süreçleri için iş sürekliliği ve felaket yönetimi projesi başlatmak hem karmaşık hem de maliyetli olacaktır. Bu yüzden analiz yapılırken doğru ürün ve hizmetlere, doğru risklere yönelik bir çalışma gerçekleştirilmesi önemlidir.

İş sürekliliği ve felaket yönetimi birbirinden ayrı uygulanabilir mi, yoksa bir bütün olarak mı ele alınmalı?

Felaket yönetimi, olağanüstü bir durum meydana geldiğinde kurumun kritik hizmet ve süreçlerini ayakta tutan bileşenlerin nasıl kurtarılacağına yönelik yapılan bir çalışmadır. İş sürekliliği ise olağanüstü bir durum karşısında kurumun kritik hizmet ve süreçlerinin kesintisiz bir şekilde ya da kurumun belirlediği minimum hizmet seviyesinde çalışmaya devam etmesi için gerçekleştirilen çalışmaların bütünüdür. İş sürekliliği konsept olarak içerisinde felaket yönetimini de kapsamaktadır.

Kurumlar verdiği hizmetlerin kritikliğine ve maliyetine göre sadece felaket yönetimi gerçekleştirmeyi tercih edebilir ya da iş sürekliliği ve felaket yönetimini bir arada gerçekleştirebilir.

Türk şirketlerinde iş sürekliliği ve felaket yönetimi kültürü oluştu mu? Bu kültürün gelişimi için neler gerekiyor ve siz bu başlıkta neler yapıyorsunuz?

Türk şirketlerinde felaket yönetimi çok daha öncesinde yerleşmiş olup, iş sürekliliği konseptine geçiş ve gelişim süreci son iki yılda hızlanmıştır. 4S Bilgi Teknolojileri olarak özellikle kamu kuruluşlarında iş sürekliliği ve felaket yönetimi kültürünün yerleşmesi ve uygulanabilir olması için bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. İş sürekliliği konusunda ilgili standartların takibini yapıyor, gerekli sertifikasyonları bünyemize katıyor, elde ettiğimiz bilgi birikimini müşterilerimize aktarıyoruz.

İş sürekliliği ve felaket yönetimi konusunda son teknolojileri takip ediyor, bu teknolojilerin müşterilerimiz sahasında nasıl uygulanabileceğini, uygulanabilir olup olmadığını çeşitli oturumlarla ya da projeler kapsamında müşterilerimize sunuyoruz.

Bğlantılı Yazılar