Felaket Kurtarma

“Felaket kurtarma, veri ve sistemleri yedeklemek değildir”

“Esas amacımız, alanındaki lider tedarikçilerin ürünlerini, sahip olduğumuz mühendislik deneyimi ile müşterilerimizin bilgi teknolojileri iş birimlerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler haline getirip çözüm üretmek ve diğer ülkelere bilgi birikimimizi aktaracak düzeye gelmek”

4S Bilgi Teknolojileri olarak verdiğimiz tüm hizmetlerle kendimizi bilişim ihtiyaçlarına “çözüm üreten” bilişim firması olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda, donanım, paket yazılımlar gibi ürün odaklı çözümlerimiz; sanallaştırma, yönetim çözümleri gibi birden fazla ürünü tek çatıda toplayan entegrasyon çözümlerimiz ve belirli ürün ve entegrasyon çözümlerinin bir arada kullanıldığı iş sürekliliği, veri merkezi tasarımı gibi iş odaklı çözümlerimiz bulunmakta. Çalıştığımız konularda çözümlerimizi gerçekleştirirken alanında uzmanlaşmış tüm markalar ile çalışmaktayız, yanı markadan bağımsızız.

Veri merkezlerinin tasarlanmasında ve var olan veri merkezlerinin geliştirilmesinde rol almaktayız. Bir veri merkezinin verimlilik ve güvenlik açısından en uygun nerede konumlandırılacağından, iç ortamın yüksekliği, soğutulması ve cihaz yerleştirme planına kadar uçtan uca nasıl tasarlanacağı konusunda uzmanlarımız ile danışmanlık ve entegrasyon hizmeti veriyoruz. Oluşturduğumuz veri merkezi çözümlerini güvenlik izleme çözümleri ile entegre edip, yangın ve su baskını gibi felaketlerin yol açabileceği hasarların minimuma indirgenmesini sağlıyoruz. Veri merkezi yapımını bir inşaat işi olarak değil, bilgi teknolojilerinin çatısını oluşturan bir çözüm olarak görüyoruz. Çözümlerimizi kurumların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, alanında geçerliliği kanıtlanmış standartları kullanarak, herhangi bir üreticiye bağımlı kalmaksızın sunuyoruz.

Gerek müşteri, gerekse çözüm sağlayıcı tarafından çoğu firma felaket kurtarmayı verilerin ve sistemlerin yedeklenmesi olarak görüyor. Ne yazık ki pek çok üretici firma da bu yaklaşıma destek veriyor ve felaket kurtarmayı müşterilerinin kullandığı ürünün yedeğini de satabileceği kısa vadeli bir hedef olarak görüyor. Bu yaklaşım bizce çok eksik ve dar bir bakış açısına sahip. Her iki tarafta yer alan kurumların felaket kurtarma ve iş sürekliliğine, bilişim hizmetlerinin kurumların sağladığı iş çözümlerine olan etkilerini göz önüne alarak bakmaları ve çözümleri bu bakış açısı ile 21.yüzyıl bilişim teknolojilerini göz önüne alarak planlamaları gerekiyor. Öncelikli hedefimiz, birlikte çalıştığımız kurumlarda felaket kurtarma ve iş sürekliliği konularında dünya standartlarında ve günümüz bilişim teknolojilerine uygun bir farkındalık yaratmak. Yaratacağımız bu farkındalığı alanındaki lider tedarikçilerin ürünlerini, sahip olduğumuz mühendislik deneyimi ve bilgi teknolojileri iş birimlerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler haline getirerek adreslemeyi hedefliyoruz.

Özellikle bulut bilişim teknolojileri kullanılarak kurumların felaket kurtarma olarak gördükleri beklentileri akıllı iş sürekliliği çözümleri haline dönüştürmek mümkün. Bunun için gerekli temel bileşen olan tasarım ve danışmanlık hizmetleri konusuna odaklandık. Dünya standartlarını takip ederek uygun olduğu durumda standartlaşmış mevcut çözümleri kullanabiliyoruz. Ancak asıl hedefimiz, alanındaki lider tedarikçilerin ürünlerini, sahip olduğumuz mühendislik deneyimi ile müşterilerimizin bilgi teknolojileri iş birimlerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler haline getirip çözüm üretmek ve diğer ülkelere bilgi birikimlerimizi aktaracak düzeye gelmek.

Bğlantılı Yazılar