Bilgi Güvenliği Politikamız

  • Şirket için değerli olan tüm bilgi varlıklarının korunması ve kabul edilebilir kullanımlarının ortaya konulması,
  • Şirket bilgi varlıklarının güvenliğine yönelik risklerin yönetilmesi,
  • Şirkete ait temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile sürekliliğinin sağlanması,
  • Şirket imgesi, güvenilirlik ve itibarının bilgi güvenliği ihlâlleri ile yıpratılması ve zarara uğramasının önlenmesi,
  • Şirket ve üçüncü taraflar arasındaki sözleşmelerin ve yasal mevzuatın gerektirdiği bilgi güvenliği uyumunun yerine getirilmesi,
  • Şirket içinde bilgi güvenliği yönetimine yönelik Bilgi Güvenliği Organizasyonu ile ilgili esasların belirlenmesi,
  • Şirket çalışanları ve diğer paydaşlar için bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması ve sürdürülmesi.
  • Üst Yönetim BGYS ‘nin sürekli iyileştirmesini taahhüt eder.