Akıllı Kaynak Yönetimi

Günümüz koşullarında işletmeler için en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi kaynakların verimli olarak yönetilememesidir. Söz konusu kaynaklar çoğunlukla insan gücü olduğunda bu sorun daha da önem kazanmaktadır. Çünkü doğru yönetilemeyen insan kaynağı, işletmeler için maddi kayıplara yol açabileceği gibi çalışan için de ciddi bir motivasyon kaybına ve bunun sonucu olarak da verimsizliğe ve hatta o insan kaynağının kaybedilmesine kadar sürebilecek olumsuzluklar silsilesine yol açabilmektedir.

Benzer bir kaynak yönetim sistemi ihtiyacını karşılayabilmek için, 4S Bilgi Teknolojileri olarak geçtiğimiz günlerde Turkcell – Şebeke Teknolojileri Grup Başkanlığı ekibi ile “Akıllı Kaynak Yönetimi Projesi”ni tamamlayarak lansman ve eğitimlerini gerçekleştirdik. Projenin hedefi ilk olarak kaynak yönetiminin sistemleştirilmesiydi. Sistemleştirme çalışmaları yapılırken projelerdeki kaynak kapasitelerinin, planlanan ve gerçekleşen eforların izlenebilir olması oldukça önemliydi. Tüm paydaşların doğru ve kolay şekilde yönlendirmesi, zengin bir raporlama ortamı ve gerekli farkındalığın yaratılması için yapılacak eğitimler de projenin diğer hedefleri olarak gösterilebilir.

Bunların yanı sıra, “Akıllı Kaynak Yönetimi Projesi” hayata geçirildiğinde cevaplanması hedeflenen sorulardan bazıları şu şekildeydi;

  • Üst Yönetim – Peki ama bu kadar projeye kaynağımız yetecek mi?
  • Kaynak Yöneticisi – Bu projeye kimi versem?
  • Proje Yöneticisi – Projem timesheet ekranlarıına düştü mü?
  • Kaynak – Hangi projede ne kadar çalışacağım?

Tüm bu sorulara yanıt bulmak için; gereksinim ve ihtiyaçları toparlayıp, bu zamana kadar uygulanmış en iyi tecrübeleri değerlendirerek, HP Project and Portfolio Management Center uygulaması ile “Akıllı Kaynak Yönetimi Projesi”ni hayata geçirdik.

Bu proje ile kaynak yönetimini en verimli şekilde yapabilmek için, sistem sürekli iyileştimeye açık bir döngü şekilde tasarlandı. Kaynak kapasitelerinin tanımlanması ile başlayan döngüyü kaynak talepleri, doğru kaynak atamaları ve planlanan-gerçekleşen eforların izlenmesi takip eder. En son aşamaya gelindiğinde ise bir sonraki planlama ve yol haritasının oluşturulması işleri için gerçek veriler oluşur. Bu sayede kaynak yönetiminde sürekli iyileştirme döngüsü sağlanmış olur.

Turkcell – Şebeke Teknolojileri Grup Başkanlığı ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi ile 4S Bilgi Teknolojileri ekibinin danışmanlık hizmetlerinin bir araya gelmesi ile tamamlanan bu proje sayesinde, artık projelerde görev alan kaynakların daha verimli ve etkili şekilde kullanılabilmesi mümkün olacaktır.

Ali Yaldız

4S Bilgi Teknolojileri – Yazılım Teknolojileri Takım Lideri

Bğlantılı Yazılar