Ağ Yönetimi

Ağ Yönetimi

Ağ yönetimi alanındaki yeniliklerden bahsedebilir misiniz?

Veri merkezlerinin  büyümesi ve farkılaşan teknolojiler (BYOD, sanallaştırma v.b.) ağ yönetiminde de geleneksel anlayışın artık yeterli olmayacağını ortaya koymuştur. Özellikle son dönemde hızla gelişen bulut bilişim ve sanallaştırma teknolojileri ağ yönetimini daha dinamik ve yeni yapılar ile entegre edilebilir hale getirmiştir.

Dağıtık mimari yapıda çalışan uygulamalar ve bu uygulamalardan yararlanan kullanıcıların yeni nesil cihazlarındaki çeşitlilik, ağ yönetiminin personel desteğine ihtiyaç duymaksızın kolaylıkla yönetilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Büyüyen ve gittikçe karmaşıklaşan veri merkezlerinde performans yönetimi de diğer önemli konulardan biridir.

Şirketler bu alanda en çok hangi yanlışları yapıyorlar? Açıklar mısınız?

Dünyada ve Türkiyede ağ yönetimi konusunda artık daha proaktif çözümler üretilmektedir. Hızla değişen ürün ve hizmet çeşitliliği, ağ yönetimi konusunda da eş zamanlı ilerlemeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu alanda hala geleneksel anlayışı benimseyen firmalar, sistemlerini yeni ağ yönetimi teknolojileriyle birlikte geliştirmeleri gerektiğini düşünmelidir. Güvenlik, performans yönetimi ve kontrol,  ağ yönetim teknolojilerinde temel unsurlar olarak sıralanabilir. Bu unsurların dışında kalan ağ yönetimi anlayışı hızla değişen ürün ve hizmet anlayışının aksamasına yol açacaktır.

Bğlantılı Yazılar