2015 yılında siber savaşlar daha da artacak!

2015 yılında siber savaşlar daha da artacak!

İş Sürekliliği, Sistem ve Bilgi Güven­liği, Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Sanallaştırma, Masaüstü Optimizasyon Teknolojileri, AR-GE, Veri Odaklı Çözümler, Yedekleme Çözümleri ko­nularında çözüm tasarımları, kavram ispat çalışmaları sunuyor, çalıştaylar düzenliyor ve eğitim hizmetleri ve­riyoruz. Geçen sene kurulan AR-GE grubumuz müşterilerimizin ihtiyaç­ları doğrultusunda ve sektördeki boş­lukları doldurmak amacıyla özel ürün­ler tasarlamakta ve geliştirmektedir. Alanında uzman mühendislerimiz­den oluşan AR-GE grubunun ürettiği ürünler sektöre hem yerli ürün olarak değer katmayı hedeflemekte, hem de müşterilerin desteği ve geri bildirimi ile geliştirilmektedir. Bugün dünyada 3 milyar internet kul­lanıcısı ve yaklaşık 7 milyar mobil kul­lanıcı bulunmalktadır. Akıllı telefonlar ve daha akıllı internet bant genişliği sürekli olarak artmakta bu sebeple çevrimiçi olan insan sayısı da aynı oranda büyümektedir. Bu gelişmeler beraberinde güvenlik konusunu getir­mektedir.

Biz 2015 yılında siber savaşların daha da artacağını, yapılacak saldırıların geniş zaman dilimlerinde daha kar­maşık, hedef gözeterek içeriye sızma ve kritik altyapıları hedef alarak ciddi hasar verme amaçlı olacağını ön gö­rüyoruz. Hatta daha da ilerisi için de üçüncü dünya savaşının siber savaşlar olacağını düşünüyoruz. Ayrıca kurumların olaylara anında müdahale edebilmesi için log yöne-timi/log analiz sistemlerini kendi iç­lerinde iyi oturtması gerekmektedir.

Sadece 5651 nolu kanunu karşılıyor olmak saldırılar olup bittikten sonra size yapılan saldırıyı öğrenmenizi sağlar; bazen günler ve haftalar sonra öğrenebilirsiniz. Bu sebeple öncelikle Kamu Sektörü olmak üzere bilişim yatırımlarının doğru ürünlerle artma­sı ve yatırımların hızlanması gerek­mektedir. Bu kadar hızlı büyüme karşı kayıtsız kalmak zaman içerisinde kay­bolmaya sebep olur. Günümüzde çalışanlar artık eskisi gibi ofislerine bağımlı kalmak zorunda de­ğiller. Akıllı telefonlarından, taşınabilir bilgisayarlarından ve tabletlerinden kurum dışından işlerini yapabilmek­tedirler Denetimsiz son kullanıcılar bize güvenlik zafiyeti olarak yansı­maktadır. Örneğin; son zamanlarda mobil cihazlarda en çok banka şifrele­rinin çalınma vakaları görülmektedir. Bu konuda mobil kullanıcı yönetimi ve güvenliğiyle ilgili çözümlerimizi ön plana çıkarmaktayız. Bulut uygulamalarının yaygınlaşma­sıyla yeni nesil güvenlik çözümleri benimsenmeye başlandı. Kurum­lara sunduğumuz güvenlik çözümlerimiz bulut bilişim yatırımlarının düşünerek sunulmaktadır. Bulut bi­lişim sayesinde dünya üzerinde her hangi bir yerde tespit edilen bir zararlı yazılım tüm dün­yadaki güvenlik cihazlan tara­fından öğre­nilmektedir. Bu da farkındalığımızı ve saldırılara müdahalemizi daha da hızlandırmaktadır.

İş ortaklarımız dünya çapında lider olan ve liderlikleri çeşitli raporlarla ispatlanmış üreticilerdir. 4S olarak kurumların ihtiyaçlarına ve yapılarına göre iş ortaklarımızı öneriyoruz. Ken­dileri için en uygun çözümleri üreti­yoruz.

Türkiye’de bilişim sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak 1996 yılında Ankara’da kurulduk. Kuruldu­ğumuz günden bugüne kendimizi ge­liştirerek özel ve kamu sektörlerine te­darik, entegrasyon, teknolojik çözüm­ler, kurumsal çözümler, entegrasyon çözümleri ve bilgi teknolojileri yöne­timi hizmetleri veriyoruz. Ankara ve İstanbul’da ofislerimiz, Gaziantep böl­ge temsilciliğimiz, ortağr olduğumuz Digitek Bilişim Hizmetleri ile tüm Tür­kiye genelinde yetkili seıvis ağımız bulunmaktadır.

Verimlilikte Kilit Rol

Günümüzde ‘Bilişim Teknolojiler’ ku­mrularda performans ve verim­liliği artırmak için kilit biı rol üstlenmektedir. 4S olarak bu rolü benimseyerek BT ihtiyaçlan doğrultusunda yapılmak istenen teknolo­jik yatırımlar için yön gös­teriyoruz.

Bğlantılı Yazılar