2015 Yılı Belirsizliklerle Geçti

62015 yılı Türkiye özelinde de hareketli geçti. Siyasi ve ekonomik olarak yaşanan dalgalanmalar şirketleri ve kurumların iş süreçlerini etkilerken, şirketler ve kurumlar yapacakları yatırımlar konusunda her zamankinden çok daha fazla temkinli davrandılar. Seçimlerden sonraki süreç her ne kadar daha hareketli geçmiş olsa da yaşanan belirsizlik, etkilerini yılın son günlerine hissettirdi. 2015 yılının siyasi ve ekonomik nedenlerden ötürü Türkiye için zor bir sene olduğunu ifade eden 4S Genel Müdür Yardımcısı Ertan Erdener, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Döviz kurundaki hareketlilik ve uzun süren seçim dönemi, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe planlanan bilişim harcamalarının yavaşlamasına neden oldu. Bu yavaşlama sektörlerde tamamlanması hedeflenen projelerin süreçlerinin uzamasına sebep olurken, bilişim sektörü olarak beklenen ilerlemeyi kaydetme konusunda tahminlerimizin gerisinde bırakmıştır. 2015 senesinin beklenenden zor geçmesi 2016’ı rakamlarını etkileyecektir, kişisel görüşüm bu etkinin 2016’ya pozitif yönde yansıyacağı şeklindedir. Yeni yayınlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında da yer alan, bilişim sektörümüze ivme kazandıracak atılması gereken önemli adımlar yer alıyor. Bunlardan ilki Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vurguladığı gibi sektörümüzde nitelikli insan gücüdür. Verilen rakamlara göre sektörde 70 bin insana ihtiyaç vardır. Bunun için genç ve dinamik insan potansiyelimize doğru yatırımlar yaparak iyi eğitim vermemiz ve sektöre kazandırmamız gerekmektedir. İleri görüşlü bilişim politikalarını ve stratejilerini benimsemiş bilişim kadroları oluşturulup, bilişim firmaları ve üniversiteler ile ortak projeler geliştirmeleri sağlanmalıdır. İkinci olarak, devlet tarafından alınan destekler ile üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak AR-GE faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Yenilikçi ve milli çözümler üreterek ‘teknolojiyi üreten’ bir Türkiye olabilirsek büyük ekonomiler arasında yer alma hedefimize bir kaç adım daha yaklaşılacaktır.”

Yazıyı BT Haber’in web sitesinden okumak için tıklayınız.

Bğlantılı Yazılar